قوانین زندگی من

این‌ها قوانین شخصی زندگی من هست و به اعتقادات من ربط داره.
اساسا خیلی روی اعتقاداتم متعصب نیستم ولی بهشون پایبند هستم، تا زمانی که با اختیار خودم عوض بشن.

۱- هیچ علاقه‌ای ندارم تا اثبات کنم که عقاید من درست هستن.
سعی می‌کنم جوری که درست هست زندگی کنم. اگه کسی دید و خوشش اومد، اونم استفاده کنه.

۲- معمولا نسبت به شرایط خوشبین هستم و از آدمای غرغرو خوشم نمیاد.
از اخبار هم بدم میاد چه داخلی چه خارجی.

۳- درباره زندگی بقیه قضاوت نمی‌کنم و برام هم قضاوت بقیه اهمیتی نداره.
تصمیمات درست زندگیم رو می‌گیرم؛ خواه درست باشه، خواه غلط.

۴- الگوی زندگی ندارم و همه جوره از تقلید هم بدم میاد.
از نظرات و ویژگی‌های خوب انسان‌های متعددی الگوبرداری می‌کنم.

۵- عاشق تمام موجودات زنده هستم. اول خودم، خانوادم، جامعه‌ام و انسان‌ها و همه جانداران.
بدون عشق، معنای زندگی چیست؟!

۶- نسبت به تغییرات شرایط منعطف هستم و تا جای ممکن آسیب نمی‌بینم.

۷- بزرگترین هدف زندگیم، تاثیرگذار بودنه و رویای زندگیم هم دلشاد بودن تمام آدمایی هست که میشناسم.