راهی برای ارتقای مهارت های شغلی

توسط |۲۵ آذر ۱۳۹۷|مصاحبه|

محمدحسین برمایون هم بنیانگذار استارتاپ نماتک، از مسیری که استارتاپش طی کرده می گوید.