دغدغه های استارتاپی یک فعال زیست بوم کارآفرینی

توسط |۲۶ آذر ۱۳۹۷|مصاحبه|

محمد حسین برمایون از دغدغه هایش در استارتاپ نماتک می گوید.