برای اینکه در ارتباط باشیم می تونید اینجا پیغام بذارید یا با شماره من تماس بگیرید.

همین الان صحبت کنیم؟

الان چیزی در نظرتون هست که من بتونم کمکتون کنم؟