برای اینکه در ارتباط باشیم می تونید اینجا پیغام بذارید یا با شماره من تماس بگیرید.

    همین الان صحبت کنیم؟

    الان چیزی در نظرتون هست که من بتونم کمکتون کنم؟